Valløby gamle PræstegaardSlægtstræ Marcussen Slægten
  Slægtsindex | Gamle gren | Ældre gren | Yngre gren | GenCircles | OneTreesGenes | Ajour

Hovedindex

Medlemsområde

Frode-grenen
Jørgen-grenen
Gunnar-grenen
Olaf-grenen
Knud-grenen

Sadolin slægten
Brøchner slægten
Marcussen slægten
MacGregor slægten
Saabye slægten

OneTreesGenes
Slægtslitteratur
Familiesamlinger

Marcussen slægten

Marcussen slægten er en ældre dansk godsejerslægt som holdt til på bl.a. godserne Krastrup ved Løgstør og Høgholm ved Randers. Den sidste godsejer, generalkrigskommissær og -assessor Poul Marcussen, mistede ved statsbankerotten hele sin formue og alle sine godser. Og deen før så formuende godsejer måtte herefter tage den "sølle" tjans at virke som kongelig postmester i Vejle Amt.

På trods af at Poul Marcussen var blevet ruineret, så lykkedes det for ham og hans kone at blive fuldstændig gældsfri. Ligeledes kunne de opretholde deres levestandard, samtidig med at de sørgede for at deres børn fik ordentlige uddannelser.

At dette lykkedes for dem kan tilskrives de tre familier omkring dem: Hans hustrus familie, Saabye slægten (hvis aner bl.a. kan føres tilbage til gamle Udsen slægt - der i dag benævnes Utzon), hans mors familie, Holst slægten (hvis aner kan føres tllbage til slægterne Løvenbalk, Mumme og Stampe), samt svogers familie, von Schmidten slægten (hvis ene datter i øvrigt blev gift med Peter von Scholtens storebror) alle tre var meget respekterede familier i samfundet og megte velhavende slægter, som kunne supporterer til indtægten for postmester-stillingen.

Alle deres sønner endte med at få gode stillinger i embedsetaten, hæren, søværent og i de private handelshuse ,samtidig at blev godt gift. Den største succes har nok været parrets eneste datter der blev gift overordentligt godt, idet hun blev gift ind i den adelige slægt von Sperling. Sammen med sin nye godsejer-mand (hvis mor også var af Saabye slægten) blev hun Stamhusbesidder af det Bassewitske Fideikommis. Omtrent samtidig blev svigerinderne gift ind i henholdsvis adelsslægten Nobel de Nørager (idag: Steensen de Leth) og greveslægten Scheel.

I dag bevidner det store fotokartotek på Valløby Gamle Præstegaard om, at de mange familiemedlemmer fra både Marcusssen slægten og de indgiftede slægter jævnligt besøgte præstegården og overnattede dér (- sikkert i forbindelse med deres respektive besøg i hovedstaden).

Marcussen slægtens aner ser således ud:

 • 1. slægtsled - Hans Marcussen (15xx-16xx), Godsejer af Bønstrup
  • Gift med N.N.
 • 2. slægtsled - Nis Marcussen (15xx-16xx), Godsejer af Bønstrup
  • Gift med N.N.
 • 3. slægtsled - Marcus Nissen Marcussen (16xx-17xx), Godsejer af Bønstrup
  • Gift med Karen Hansdatter
 • 4. slægtsled - Poul Marcussen (1693-1775), Godsejer af Drenderup og Orumgaaard
  • Gift med Mette Sofie Pedersdatter Bering
 • 5. slægtsled - Marcus Pauli Marcussen (1725-1812), Justitsraad, Godsejer af Krastrup
  • Gift med Karen Gleerup Holst
 • 6. slægtsled - Poul Marcussen (1763-1835), Godsejer af Høgholm og Krastrup, Generalkrigskommissær, siden Kongelig Postmester i Vejle
  • Gift med Louise Elisabeth Henriette Saabye
 • 7. slægtsled - Ulrik Christian Marcussen (1804-1880), Belgisk-Engelsk Konsul og Grosserer i Helsingør
  • Gift med Agnes Coleman MacGregor of Inneregeny (se: MacGregor slægten)
 • 8. slægtsled - Louise Suzette Emilie Marcussen (1838-1906).
  • Gift med Ole Jørgen Sadolin (1860-1906)

To af Lullu's søstre blev gift, nemlig med henholdvsvis pastor Frederik Vilhelm von Bülow og pastor Poul Theodor Sveistrup. Broderen kaptajn Emanuel Marcussen blev gift med Karen Quist.

Hendes børn med Ole Jørgen Sadolin danner grundlaget for den Yngre gren.


Se også den Gamle gren, den Ældre gren og den Yngre gren.

I øvrigt kan alle efterkommere findes i slægtsrelationsdatabasen OneTree Genealogy.

Se desuden oversigterne for:

Marcussen'erne, MacGregor Clan'en, Løvenbalk'erne og Burgund'erne.

Eventuelle rettelser og tilføjelser modtages meget gerne af Nikolaj Sadolin.
 

Opdateret:

Valløby gamle Præstegaard, A/S © 2002-2014

Webeditor/Webmaster
Nikolaj Sadolin

Til top