Valløby gamle PræstegaardValløby gamle Præstegaard og til Sadolin slægten
  Slægtsindex | Gamle gren | Ældre gren | Yngre gren | NobleCircles Genealogy | Ajour

Hovedindex

Administration
Medlemsområde

Sadolin slægten
Brøchner slægten
Marcussen slægten
MacGregor slægten
Saabye slægten

Frode-grenen
Jørgen-grenen
Gunnar-grenen
Olaf-grenen
Knud-grenen

NobleCircles Genealogy
Slægtslitteratur
Familiesamlinger

Valløby Kirke
(church)

Vallø Slot
(castle)

Stevns Kommune
(municipality)

Om vgp.dk
An English Abstract

 

Slægten Sadolin ved 95 års jubilæumsfest, august 2004
Med tilladelse fra fotografen, Morten Corneliussen, Exit Studio

Sadolin slægten ved 95-års jubilæumsfesten for ejerskabet af Valløby gamle Præstegaard, den 14. august 2004.
Da var 170 af 250 af Ole Jørgen og Louise Sadolins efterkommere og deres samlevere samlet, hvilket er det største antal af descendenter samlet i Valløby indtil nu.

Kort om Sadolin slægtens tilhørsforhold til Valløby gamle Præstegaard

Valløby gamle Præstegaard, der blev bygget i 1750, ligger i Vallø Kommune sydvest for Køge, og er samlingssted for alle efterkommere af Pastor Ole Jørgen Sadolin (1826-1908), som var sognepræst - og tillige provst - der i årene 1865-1880, og hans hustru Louise Suzette Emilie Sadolin født Marcussen (1838-1906). Blandt familie, slægtninge og venner blot kaldet "O.I." og "Lulu".

Begge var de ud af gamle danske borgerfamilier. Ole Jørgen var ud af præsteslægten Sadolin, og har således bl.a. aner til slægterne Brøchner, Friis og Lindemann, mens Lulu var ud af godsejerslægten Marcussen. og har således bl.a. aner til den Hamborgske gren af Clan MacGregor samt slægterne Holst og Saabye.

Sammen fik Ole Jørgen og Lulu otte børn; fem sønner, der alle blev gift og fik børn, samt tre døtre, og dermed var grundlaget lagt for et stort antal descendenter.

I deres børns barndomsår blev Valløby Præstegaard, som den hed dengang, flittigt brugt af både nære og fjerne slægtninge samt af venner og bekendte, hvilket fotoarkivet bevidner. Da børnene var blevet voksne boede de tre i København, en i Nykøbing Sjælland og en i Fredericia, men savnede dels et sted udenfor byen og dels et sted hvor de kunne samles for at holde ferie sammen.

Og et år efter pastorens død gik sønnerne sammen - efter at have erfaret at deres barndomshjem skulle sælges, og købte deres barndomshjem, således at præstegården fremover fungere som samlingsted for deres efterhånden store familie samt mange slægtninge.

I 1906 etablerede den miderste af de fem brødre, Gunnar, der var kunstmaler, en meget lille farvefabrik i to lejede vaerelser, som hans forlovede Esther Margrethe Schultz og han beboede paa Fasangaarden i Frederiksberg Have. Efter et aars overgik farvefabrikken til et nyt interessantskab, der fik navnet Sadolins Farver, og som partnere optog Gunnar sine to ældre brødre, Frode og Jørgen, samt sin husvært, dr. Olav Høgsbro, idet de skød en del af deres sparepenge - kr. 100,00 hver ind, således at den kontante interessantskabskapital var på kr. 300,00. Esther og Gunnar selv bidragede hver med kr. 100,00 i form af deres arbejdskraft, hvilket gjorde at firmaet ejedes 1/5 - eller 20% - af hver af partnerne. Esthers og Gunnars eventyr kan fra tid til anden ses online i "Kemiker"-afsnittet af DR-dokumentarserien "De Skabte Danmark", der blev sendt på DR2 i maj-juni 2007 (og som Nick MacGregor Sadolin for DR Historie var med til at lave i samarbejde med den daværende Kulturarvstyrelsen og Nationalmuseet i anledning af Industrikulturåret i 2007).

I 1909 blev farvefabrikken omdannet til et aktieselskab - og samtidig udvidede man ejerkredsen med bl.a. medgrundlæggerne af F.L. Smidth & Co., Alexander Foss og Poul Larsen, samt storkøbmanden Gustav Hage. Samme år modtog man det første udbytte, og en del af dette udbytte valgte brødrene at anvende til at købe deres gamle barnedomshjem tilbage, som således blev betalt kontant. Valløby Præstegaard blev i denne forbindelse omdøbt til Valløby gamle Præstegaard, og Valløby sogn kunne samtidig bygge en ny præstegaard, som de naturligvis gav navnet: Valløby Præstegaard.

Brødrenes køb af præstegården var i øvrigt stærkt inspireret af de såkaldte FLS-familier; Foss, Larsen og Smidth; der nogle år før havde samlet de tre familier ved Salten Langsø - tæt på Them. Dem havde brødrene med deres familier besøgt ved flere lejligheder, da svigerinderne Esther Margrethe Sadolin (født Schultz) - gift med Gunnar Asgeir Sadolin, via sin faster, og Ingeborg Sadolin (født Prytz) - gift med Knud Sadolin, via sin fars grandfætter, begge havde fælles aner med Alexander Foss' børn.

Siden den 29. april 1929 har Valløby gamle Præstegaard været ejet af et aktieselskab af samme navn. Aktieselskabet ejes fortsat af slægtens medlemmer samt af O.J. Sadolin & Hustru Louise Suzette Emilie født Marcussen's Mindelegat, som er aktieselskabets største aktionær, der bl.a. har til formål at sikre præstegårdens fortsatte eksistens.

Den yngste af de fem brødre, Knud Sadolin, var den drivende kraft igennem et halvt århundrede. Først forestod han - frem til aktieselskabets oprettelse - administrationen af præstegården, og ved aktieselskabets oprettelse blev han selskabets første administrator. I 1960 døde Knud Sadolin og han blev efterfulgt af svigersønnen Orla Greisen. 30 år senere blev Orla Greisen afløst af datteren, Tove Sadolin, der siden er blevet afløst af broderen, Frode Greisen, som i dag er selskabets administrator.

Med deres køb af den gamle præstegård sørgede brødrene således for, at deres efterkommere fik et smukt sted som de i fællesskab fortsat bruger til at holde familiefester og ferier i. Herudover plejes de mere traditionelle præstegårdsdyder, så som barnedåbe, konfirmationer, bryllupper og begravelser, og der er derfor ofte opstillet telte i den store have. Til disse formål benytter efterkommerne ofte Valløby Kirke.

I 1934 og 1959 afholdtes 25- og 50års juibilæum, og siden 1984 har der hvert femte år været afholdt en stor fest for alle familiens medlemmer, og igennem de sidste par somre har der været arrangeret en fælles uge, hvor grenene og generationerne - på tværs - har holdt sommerferie sammen. Slægtens sidste store fest afholdtes i sommeren 2009, hvor præstegården således havde været slægtens fælles landsted i 100 år!

Læs mere om Sadolin slægten - og dens relationer til bl.a. Sadolin & Holmblad og Kemisk Værk Køge, og se hele Sadolin slægten på NobleCircles Genealogy,hvor Nick MacGregor Sadolin har lavet en kildebaseret slægtsrelationsdatabase indeholdende mere end 250.000 slægtsrelationer.


Se også den Gamle gren, den Ældre gren og den Yngre gren.

I øvrigt kan alle efterkommere findes i slægtsrelationsdatabasen NobleCircles Genealogy.

Se desuden oversigterne for:

Marcussen'erne, MacGregor Clan'en, Løvenbalk'erne og Burgund'erne.

Eventuelle rettelser og tilføjelser modtages meget gerne af Nick MacGregor Sadolin.
 

Valløby gamle Præstegaard, A/S
© 2002-2016

Web Editor
Nick MacGregor Sadolin

Web Master
Jakob Sadolin Gudmandsen

Opdateret:

Til  top