Valløby gamle PræstegaardSlægtstræ MacGregors slægtens stamtavle
  Slægtsindex | Gamle gren | Ældre gren | Yngre gren | GenCircles | OneTreesGenes | Ajour

Hovedindex

Administration
Generalforsamling
GroupCare

Prisliste
Brugervejledning
Kalender

Sadolin slægten
Brøchner slægten
Marcussen slægten
MacGregor slægten
Saabye slægten

Frode-grenen
Jørgen-grenen
Gunnar-grenen
Olaf-grenen
Knud-grenen

OneTreesGenes
Slægtslitteratur
Familiesamlinger

Valløby Kirke
(church)

Vallø Slot
(castle)

Vallø Kommune
(municipality)

Om vgp.dk
An English Abstract

 

Clan MacGregor

Den MacGregor'ske slægt stammer fra Skotland. Familien MacGregor kan føre sin stamtavle langt tilbage. Familien stammer fra Kong Alpin, siger gamle beretninger. Om broderen til førstnævnte Gregor, Kenneth Mac Alpin melder historien, at han ca. 842 som anfører for skotterne besejrede Pikterne og grundlagde kongeriget Skotland. Fra gamle dage stammer også det MacGregorske våben: Øverst "ARD CHOILE", MacGregorernes feltråb eller løsen, derunder en kronet løve og i selve våbenfeltet et grantræ og foran dette et sværd med en krone på spidsen, og nederst den stolte underskrift: "S'RIOGHAIL MO DHREAM", "Kongelig er min stamme".
MacGregorerne var en kraftig, men også ofte grusom og vild stamme, en "clan”, som det kaldes på keltisk. Velkendt er således ROB ROY MacGregor, 1671 1734. Søn af Col. Donald MacGregor of Glengyle. Robert den røde, hvis levned er fortalt af Daniel Defoe, og digterisk behandlet af Walther Scott. Omkring de mange krige ca. 1700 måtte navnet MacGregor ombyttes med navnet Coleman og først i 1819 fik familien igen lov at bruge navnet MacGregor. I den nyere tid kan nævnes den bekendte forfatter og flittige rejsende John MacGregor, død 1897, der blandt andet tog virksom del i Lord Shaftesbury's filantropiske arbejde. Og en præst MacGregor, fra hvem det ord stammer: "I am a great believer in joy", dvs. jeg har stor tillid til det at være glad.

KONG ALPIN., den rent keltiske konge som besteg den skotske trone i året 787, havde fire sønner: Kenneth Mac Alpin (849-855), der som den første skotske konge forenede Pikternes og Skotternes krone, Donald, Gregor og Achaius Mac Alpin. Kong Alpin døde 836.

I PRINS GRIOGAR alias GREGOR alias GREGARAICH alias MAC ALPINE er grundlægger til klanen MacGregor. Var tredie søn af Kong Alpin.

II DONGALLUS or DOUN GHEAL., sådan kaldt for hans lysebrune lød. Gift med Spontana, søster til Duncan, en konge i Irland. Han døde omkring 9oo og efterlod sig 2 sønner. Constantine og Findanus, fra hvem klanerne, MacFindons og MacKinnons stammer.

III CONSTANTINE. Gift med sin kusine Malvina, datter af kong Donald VI.

IV GREGOR NA BRATICH (BRATACH), GREGOR OF THE STANDARD., sådan kaldt som fører af Standarten for sin onkel, Kong Malcolm I, søn af Donald VI. Han blev dræbt i slaget mod danskerne 961. Gift med "Dorviegeldum filiam hostiari". Efterlod sig to sønner Eoin eller John og Callum.

V JOANNES, VOCATUS EOIN MOR MACGREGOR NA BRATICH (OF THE STANDARD) siges at have været stor af statur og en excellent bueskytte, han kæmpede under kong Malcolm II og faldt i et slag 1004. Gift med Alpina, datter af Angus eller Eneas, oldesøn af Acheius, bror til Kenneth the Great. Efterlod sig en søn.

VI GREGOR GARBH eller THE STOUT, kæmpede under kong Duncan I mod nordmænd og danskere 1035 1040. Gift med en datter af det ansete hus Lochow, med hvem han havde to sønner Sir Joan og Gregorius.

VII SIR JOHN MACGREGOR. LORD OF GLENURCHY ,havde tilknytning til kong Malcolm III (1057 1093). Han havde af sine krigsbedrifter tilnavnet "Stair Ian borb an Cath" = "Sir John forrest i slaget”. Gift med en engelsk lady, som var meget smuk og kom til Skotland i prinsessens, senere Queen Margaret's, fø1ge. Sir John. døde ca. 1113, efterlod sig 2 sønner: Malcolm og Gregor eller Gregory.

VIII SIR MALCOLM MACGREGOR OF GLENURCHY. Han havde stor ry og autoritet i St. Davids tid. Gift med Marijoriam eller Marjory yngste datter af William Jarl of Murrayse, søn af kong Duncan II. Sir Malcolm havde usandsynlig stor kropstyrke. Da han var med i kongens følge ved et Jagtselskab, blev kongen angrebet af en vildorne og var i stor livsfare. Sir Malcolm spurgte kongen om tilladelse til at angribe dyret. Kongen svarede hurtigt: "In, eller e'en do, bait spair nocht", og Sir Malcolm rev en ung eg op med rode, holdt dyret fra sig med den ene arm og med egetræet i den anden hånd gennemborede han vildornens hjerte. I taknemmelighed udnævnte kongen Sir Malcolm til Lord MacGregor, og gav ham et egetræ i hans våbenskjold, i stedet for det tidligere fyrretræ, som var i slægtsvåbenet. Ved det kronede løvehoved, står "E IN DO BAIT SPAIR NOCHT", under våbenskjoldet egetræ med sværd og krone, står "LOZD MAKGZEGOVZ OF OULD". Sir Malcolm, blev også kaldet "Moref hir Callum nan Caistel" = Lord of the Castles, på grund af de mange slotte han byggede. Af disse Caol Charm (Kilchurn), smukt beliggende i nordøstenden af Lochow, samt Finlarig, et kapel som blev indviet til Den Hellige Jomfru, det gamle slot af Taymounth og Castle Coal Churin. Sir Malcolm døde 1164 efterlod sig 3 sønner: William, Gregor og Achaius.

IX WILLIAM, LORD MACGREGOR, blomstrede i tiden under Wiliam the Lyon og Alexander II. Gift med “filiam domini de Lindsay", datter af Linlsay of Bonhill eller Buchnull. Han døde 1238 og havde 2 sønner og en datter: Gregor og Alpin, datterens navn ukendt.

X GREGOR LORD OF MACGREGOR eller GREGOR OF GLENNURQUHAY., var i tjeneste hos kong Alexander II i 1248 og i en ekspedition til Norge, og under Alexander III. Gift med Lady Marion, "filliam de Gelchrist" Han døde 1286. Var far til Malcolm.

XI LORD MALMCOLM MACGREGOR OF GLENURCHY', også kaldet "DOMINUS DE MACGREGOR". Var med i mange slag bl.a. ved Bannockburn, kæmpede under Edvard Bruce i Irland, bl.a. i et slag ved Dundalk og blev her lam, levede til 1374, blev også kaldt 'Morfhear bachdach" eller den lamme lord. Gift med Mary, datter af Malise McAlpin Roro of Finnich, de havde 2 sønner: Gregor og Gilbert.

I XII GREGOR AULIN MACGREGOR, født ca. 1320 døde 1413. Gift med Iric, hans onkel Malcolm Mc Alpin's datter. De havde 5 sønner og flere døtre: Malcolm, John, Gillespie, Gregor og Dugal Ciar.

II XIII GREGOR MACGREGOR. Født 1340 døde ca. 1430. Første "Chieftain" (familieover­hoved) af Roro, og ligeledes grundlægger af den berømte slægt MacGregor & Roro i middelhøjlandsdistriktet Glenlyon, som Gregor fik i 1390. Gift med en kusine, som skænkede ham 11 sønner (ingen døtre).

II JOHN MACGREGOR, overhoved af Roro født 1361 døde ca. 1460, stor hærfører, førte den gæliske krig, ærestitel: "Spydenes sorte John” Gift med en datter af Luke Stirling of Keir og enke efter Cambell of Glenurchy. havde 6 sønner, som alle døde før ham, hvorfor hans efterfølger blev hans broder:

III XIV DUNCAN MACGREGOR, født ca. 1410 døde 1477. Baron of Glenlyon, overhoved af Roro. Gift med Elisabeth, Lairden Mac Naughton af Duhdramh's datter.

IV XV GREGOR MACGREGOR. Født 1435 døde ca. 1480. Overhoved af Roro. Gift med Menzies datter af Lairden af Weem af Klanen Menzies.

XVI GREGOR MACGREGOR. Født 1460 døde 1515. Overhoved af Roro. Gift med en datter af Sir Colin Cambell of Glenurchy og dennes hustru Cathrine, som stammer fra den berømte højlandsslægt Ruthvem.

XIII DUNCAN MACREGOR . Født 1500 døde ca. 1585. Overhoved af Roro. Modtog den gæliske ærestitel: "Duncan den store af Glenlyon". Gift med Mac Donald af Keppoch's datter.

XIII JOHN MACGREGOR. "TUFOR AF RORO". Født ca. 1530 døde 1612. Bar den gæliske ærestitel: "Store sorte John med Brystharnisken". Efter årelange, ham påtvungne over­skridelser af den grusomme kongelov mod den ulykkelige klan Gregor, blev han sammen med forskellige andre MacGregor fører i Edingburg, som medsammensvorne, dømt til døden i året 1612. Gift med N.N. ubekendt.

XIX ALASDAIR (gælisk for Alexander) AF RACHARCHRY. Født 1550 døde ca. 1630. Denne er ældste søn af den forrige. Af fagvidenskabelige grunde antager det skotske heroldembede denne forfader, som den egentlige grundlægger til huset af Inneregny. Gift med Margaret eller Majorie Mc Hardie.

XX JOHN MACGREGOR I RACHARCHRY. Født 1570 døde 1650. Gift med formodentlig en datter af Gordon, Barous af Brackly (eller Breachly) Laird af Glenmuick, Aberdeen­shire.

XXI GREGCR MACGREGOR I GAWLARIG (GAWLAIR) og af DRUMHARRIE. Født 1590 døde ca.l680. Modtog af Jarlen af Atholl et stort gods, DRUMCHARRY i Pertshire. Gift med (sand­synligvis i andet ægteskab) Christiane Mc William. Atholl forærede ægteparret et gods i Pertshire, Nether Urquhillie (i amtet Garth).

XXII JOHN MACREGOR (alias GRANT) AF DELAVORAR. Født 1610 døde ca. 1696. Kaldet "Den sorte John med de svære våben af stål". Gift med Elspeth, James Farquharson af Auchnahyle's datter.

XXIII GREGOR MACGREGOR (alias GRANT), AF DELAVORER. Født 1630 døde ca. 1700. Gift med (i andet ægteskab) Majorie Grant, Robert Grand af Elchies' datter. havde været gift med arvingen af Ducan MacGregor af Ardochy, som var moder til den ældste søn, Gregor Malcolme/Callun. Gennem hende arvede denne også dele af storgodset Ardoche, f.eks. Delfad. I sen alderdom levede Gregor i Gawlair, hans anden hustru, født Grant, modtog af en Gordon af Abergeldie et gods, Glyth. Gregor blev betænkt med den gæliske titel: "Den store Gregor af Birkeringen”, fordi han havde opfundet en praktisk indretning, som gav bedre sammenhold mellem okserne og ploven.

XXIV MALCOLM/CALLUN MACGREGOR AF INNEREGY og BALLATER. Født 1660 døde ca. 1730. Denne arvede en hel række godser. F.eks. Delfad, Ardochy. Dalvorar, Delhabo, Racharchry, Rhinabroich, Enrenzie, Belino Milna med flere. "Af skikkelse en kæmpe" var Malcom/Callun meget krigerisk anlagt og modtog derfor den gæliske ærestitel: "Den store unge Malcolm af det svære våben". Hedblodet og krigerisk, som han var, mistede han store dele af sine landområder på grund af mislykkede retssager. Fanatisk katolik og stuarttilhænger. I det store og hele en af de mest interessante skikkelser blandt alle MacGregor-stamfædrene. I sin alderdom tog han   ligesom sine brødre   navnet Gordon. Gift med Mary, født Gordon.

XXV ALEXANDER GRIERSON MACGREGOR af INNEREGY og BALLATER. Født 1630 døde i 1745 eller 1746. krigerisk anlagt, ligesom sin fader, synes han som officer at have deltaget i forskellige rangstridigheder. Sandsynligvis har han deltaget i det første "Pretenderfelttog" fra 1715, dog synes meget at tyde på, at han ikke deltog i slaget ved Culloden (enten fordi han døde inden, eller fordi han var alderssvækket). Gift med Margaret Cameron af huset Lochiel, sandsynligvis en nær slægtning til den berømte Cameron af Lochiel, en af hovedførerne i felttoget fra 1745-46 på den sidste Stuart Pretender, Charles Edward's side. Efter de store stridigheder, blev høj­lænderne forbudt at bære deres nationaldragt, Skørtet og Plaiden, og et forvisningsedikt udstedtes, så mange af de fornemme slægter måtte skjule sig i udlandet under påtagne navne. Også MacGregorerne måtte leve under påtaget navn (Coleman), som blev brugt indtil 1819, da der var givet almindelig amnesti, og navnet MacGregor blev genoptaget.

XXVI PETRUS ALEXANDER MACGREGOR-COLEMAN. Født 1705 døde 1768. Arving til huset Inneregy, blev 1730 indviet til katolsk præst og levede som sådan flere år i Wien, senere Schleisen. Han rejste derefter til Hamburg, hvor han gik over til den engelsk-biskoppelige kirke. For at undgå forfølgelse fra den daværende engelske regering, antog han navnet Coleman. Gift med Johanna Schalsche von Ehrenfeld.

XXVII JOHN FRANCIS CHARLES COLEMAN. Født i Hamburg 27. juni 1751. Han blev i en alder af 25 år privat-sekretær hos den engelske gesandt, Emanuel Mathias i Hamburg og var siden sekretær ved det engelske faktori (Handelshus) i Hamburg, og derefter ansat ved den engelske legation. Efter 24 års tjeneste gik han af med en årlig pension på £ 120, det vil sige omkr. 5ooo kr. Især hans sidste dage var trange. Det var i Napoleons krigenes tid. da de franske hære spillede bold, ikke blot med Tyskland, men med det meste af Europa. Han oplevede ikke at se det franske voldsherredømme bryde sammen, men døde af et “nerveslag" i oktober 1812. Et efterladt billede viser ham som en ret smuk mand med et fint noget sart ydre. Han efterlod sig sin hustru Maria Elisabeth Meyer og de fem børn: Francis Emanuel, Charles, John Christian, Rebekka Maria og Jane.

XXVIII FRANCIS EMANUEL COLMAN (MACGREGOR) altså fra 1819 med stamnavnet MacGregor, er født i Hamburg 10. september 1783. Han var britisk konsul i Bremen, på de Kanariske Øer og Kanton, levede senere på Sjælland, hvor han døde som 93-årig. Gift med Susanne Johanna Elisabet Bachmeister (1796-1864).

XXIX AGNES MACGREGOR COLEMAN MACGREGOR. (1815-1883). Gift med Ulrik Christian Marcussen, belgisk konsul i Helsingør (1804-1880)

XXX LOUISE SUSETTE EMILIE MARCUSSEN. (1838-1906) gift med pastor Ole Jørgen Sadolin (1828-1908) i Valløby og Reerslev.

XXXI HER KOMMER SADOLINS 8. SLÆGTSLED.

Uddrag fra Slægten Sadolin, Vang Sadolin, 1976


Med Louise Suzette Emilie Marcussen slutter MacGregor'ernes bidrag til den Ældre Gren. Og hendes børn sammen med Pastor Ole Jørgen Sadolin danner grundlaget for den Yngre Gren.


Se også den Gamle gren, den Ældre gren og den Yngre gren.

I øvrigt kan alle efterkommere findes i slægtsrelationsdatabasen OneTree Genealogy.

Se desuden oversigterne for:

Marcussen'erne, MacGregor Clan'en, Løvenbalk'erne og Burgund'erne.

Eventuelle rettelser og tilføjelser modtages meget gerne af Nikolaj Sadolin.
 

Opdateret:

Valløby gamle Præstegaard, A/S © 2002-2007

Webeditor/Webmaster
Nikolaj Sadolin

Til  top